2005-05-05
Hundrar om det är som matte säger... att blöt hund stänker mera...:o)